Persoonlijke begeleiding

Op zoek naar zingeving en bezieling?

Of gewoon meer grip krijgen op je leven?

Ik werk graag waardegericht aan het behoud van psychische flexibiliteit, het vergroten van weerbaarheid en het ondersteunen van nood aan zingeving, via ACT.

ACT is één van de nieuwe therapievormen binnen de gedragstherapie, een wetenschappelijk bewezen therapievorm.
Het doel van ACT is dat je een waardevol leven leidt, dat je leeft op een manier die strookt met wat belangrijk voor je is en waar je energie van krijgt. ACT is interessant voor eenieder die hieraan wil werken. Of je nu psychische klachten hebt of niet, zelf hulpverlener bent of niet. ACT helpt je als je bewust wil leven en meer uit het leven wil halen dan je nu doet.
Als je je dromen wil waarmaken zal je natuurlijk op ongemak stoten, op vervelende gedachten en moeilijke gevoelens. ACT reikt dan allerlei hulpmiddelen en technieken aan om met dat ongemak om te gaan. Om een gezonde afstand te nemen van gedachten en om niet meer opgeslorpt te worden door onaangename emoties en lichaamsgewaarwordingen.
ACT heeft veel te bieden op het vlak van het werken rond waarden (wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven?) en gedragsverandering in die richting. Er wordt gewerkt met metaforen en ervaringsgerichte oefeningen die je leren in het hier en nu te leven, bewust te zijn van je innerlijke gedachten- en gevoelswereld en daar niet op een ongezonde manier door opgeslorpt te worden. Mindfulnessmeditatie is één van de (op nuchtere wijze) gebruikte technieken binnen ACT.